אתר זה הינו אתר מפר זכויות יוצרים

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה

 בת.א. 32988-09-17 זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט) בע"מ נ' פלוני אלמוני

 הגישה לאתר זה נחסמה.

 

מי שמוצא עצמו נפגע מהחלטת בית המשפט מוזמן לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט המחוזי בתיק הנ"ל.

 

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 29.11.2017 הודעה זו מהווה תחליף המצאה

של כתב התביעה לפי סעיף 498 לתקנות סדר הדין האזרחי (התשמ"ד-1984)

 והנתבע מוזמן לסור למזכירות בית המשפט או למשרדי ב"כ התובעת לקבל עותק מכתב התביעה.